tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkční nabídkaKontakty

Klikni

Jaké si zvolit topidlo?

Plynová topidla

Předností je nízká pořizovací cena a vysoký topný výkon. Nevýhodou pak vysoká spotřeba. Při nižších teplotách a rychlé spotřebě plynu může dojít k namrzání PB lahve a ventilu. K omezení tohoto jevu se využívá připojení na 2 PB lahve současně. Plynová topidla až do výkonu 46kW jsou sama o sobě velmi malá a lehká, ale mobilita je omezena nutností přenášet spolu s nimi i PB lahve. Při spalování dochází ke spalování kyslíku a zvýšené produkci CO2 a je tedy nutné místnosti dostatečně ventilovat, ale ne v takové míře jako u naftových topidel s přímým spalováním.
Využití: větrané dílny, haly, částečně izolované stavby, skleníky

Elektrická topidla

Elektrická topidla disponují oproti ostatním typům vytápění řadou výhod. Nespotřebovává kyslík v místnosti, neprodukuje žádný kouř, zápach ani vlhkost, a tak je vhodné i do prostor, které nemohou být permanentně větrány. Oproti ostatním typům topidel dispojují také 100% energetickou účinností - všechna přivedená energie je přeměněna na teplo. Jedná se tak i o ekologický způsob topení
Využití: všechny typy uzavřených prostor - pro zemědělství, stavby, garáže, obchody, domy, kanceláře, sklepy a skladiště. Elektrická topidla tedy doporučujeme zejména pro malíře, omítkáře, obkladače, instalatéry a podobně.

Naftová topidla

Naftová topidla s přímým spalováním

Diesel topidla s přímým spalováním zajišťují nejnižší provozní náklady a maximální mobilitu. Nevýhodou je nutnost intenzivního větrání, neboť současně s teplým vzduchem proudí do prostoru i spaliny z nafty, která není spalována dokonale. V důsledku použití nekvalitní nafty je potřebná častější údržba (čištění). Lepších výsledků dosáhneme použitím lehkých topných olejů (LTO).
Využití: otevřené stavby

Naftová topidla s nepřímým spalováním

Diesel topidla s nepřímým spalováním produkují čistý teplý vzduch, spaliny jsou buď odváděny komínem mimo vytápěný prostor, nebo lze topidlo umístit mimo tento prostor a teplý vzduch dovnitř vést speciální textilní trubicí.
Využití: prostory s výskytem osob nebo rostlin, kde není možná nebo ekonomická intenzivní ventilace

Infračervená topidla

Vysoce efektivní a čisté spalování (99% paliva je přeměněno na teplo) s vyšší počáteční investicí. Infračervená topidla produkují sálavé teplo, které neohřívá vzduch, ale přímo osoby či objekty. Je tedy vysoce energeticky úsporné a vyniká tichým chodem.
Využití: Infračervená topidla je velmi oblíbené televizními a filmovými produkcemi při zimním venkovním natáčení, mobilní Infračervená topidla pak mají širkou škálu využití na stavbách, v dílnách atd.

Stacionární topidla

Vhodná pro použití v prostorách, které je třeba vytápět permanentně. Jde o robustní řešemí s odvodem spalin komínem, mohou také zajišťovat pouze ventilaci v letních měsících.
Využití: sklady, haly, průmyslové provozy